Vitajte
Obvodná poľovnícka komora

Obvodná poľovnícka komora Senec (OPK Senec):

OPK Senec zastrešuje cca. 870 členov  s trvalým pobytom v okrese Senec, ako aj

21 poľovníckych združení, respektíve poľovníckych spoločností hospodáriacich v

poľovných revíroch v územnom obvode okresu Senec. Bola založená ustanovujúcou

konferenciou dňa 20.03.2010. OPK Senec dňom 01.06.2010 prevzala evidenciu

poľovných lístkov poľovníkov s trvalým pobytom na území okresu Senec a zahájila

ich vydávanie v zmysle ustanovení zákona 274/2009 Z. z. o poľovníctve. Poľovnícke

združenia a poľovnícke spoločnosti okresu Senec hospodária prevažne na rovinatej

časti Podunajskej nížiny, kde prevláda srnčia zver, zajace a bažanty. Na územiach

v okolí Dunaja a na  mnohých prírodných alebo štrkových jazerách je častá kačica

a hus divá. V oblasti Lužných lesov a lesov okolo mesta Senec  sa nachádza jelenia

aj diviačia zver.

 

Postup pri predlžovaní a vydávaní poľovného lístka pre občana SR:

Pre predĺženie alebo vydanie 5, resp. 10 ročného poľovného lístka (ďalej len PL),

ktoré sa zahajuje od 01.10. daného roka do 30.11. daného roka, je potrebné predložiť

„Žiadosť o predĺženie alebo vydanie poľovného lístka“ spolu s 2 ks aktuálnej fotografie

v rozmere 3x3,5 cm, "Súhlas dotknutej osoby", "Súhlas člena SPZ so správou poistenia"

a potvrdenie o vykonaní kontrolných strelieb. Poplatok za predĺženie PL na 5 rokov

je 20,- €, resp. 10 rokov je 40,- € a vydanie PL na 5 rokov je 40,- €, resp. na 10 rokov

je 80,- €. Zároveň sa pri predlžovaní alebo vydaní PL platí členský príspevok do SPZ

a poistenie na 5 rokov v sume 110,- € resp. na 10 rokov v sume 220,- € Na základe

toho Vám bude predĺžený alebo vydaný PL na ďalších 5, resp. 10 rokov.

 

POZOR OZNAM !!!


Pozývame členov Okresnej organizácie SPZ Senec, ktorí nie sú členmi poľovníckych združení Okresnej organizácie SPZ Senec na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 31.03.2017 o 17:00 hod. v kancelárii OkO SPZ Senec pri príležitosti voľby delegátov na Snem Okresnej organizácie SPZ Senec.

Presťahovanie kancelárie !!!!

Kancelária OPK Senec je presťahovaná do nových priestorov

na Lichnerovú 33, (Pasáž Slnečný Dvor - vedľa Merkúru) Senec.

 

Zahájenie poľovníckeho kurzu!

Oznamujeme záujemcom o získanie poľovníckeho lístka, že naša OPK Senec zahajuje v
10.03.2017 poľovnícky kurz. Do tohoto termínu je možné ešte podať prihlášky
na poľovnícky kurz.

 

 

 

 

Stránku číta

Máme online 1 hosťa 

Reklama

Featured Links:
Naše poľovníctvo
Časopis pre poľovníkov, ochrancov a milovníkov prírody.
Pozorovací binokulárny ďalekohľad VIXEN NEW FORESTA 8x56 DCF
Vynikajúci pomocník pre večerné poľovačky a pozorovania prírody!
Puškohľad VIXEN 2,5 - 10 x 56
Vynikajúci variabilný puškohľad so svietiacim bodom a prefektnou svetelnosťou.
Vnadidlá na zver
Vnadenie zveri je moderná súčasť poľovníctva. Používajte kvalitné a spoľahlivé vnadidlá !!!