Chyba
 • DB function failed with error number 1194
  Table 'jos_session' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT guest, usertype, client_id FROM jos_session WHERE client_id = 0
Vitajte
Obvodná poľovnícka komora

Obvodná poľovnícka komora Senec (OPK Senec):

OPK Senec zastrešuje cca. 940 členov  s trvalým pobytom v okrese Senec, ako aj

21 poľovníckych združení, respektíve poľovníckych spoločností hospodáriacich v

poľovných revíroch v územnom obvode okresu Senec. Bola založená ustanovujúcou

konferenciou dňa 20.03.2010. OPK Senec dňom 01.06.2010 prevzala evidenciu

poľovných lístkov poľovníkov s trvalým pobytom na území okresu Senec a zahájila

ich vydávanie v zmysle ustanovení zákona 274/2009 Z. z. o poľovníctve. Poľovnícke

združenia a poľovnícke spoločnosti okresu Senec hospodária prevažne na rovinatej

časti Podunajskej nížiny, kde prevláda srnčia zver, zajace a bažanty. Na územiach

v okolí Dunaja a na  mnohých prírodných alebo štrkových jazerách je častá kačica

a hus divá. V oblasti Lužných lesov a lesov okolo mesta Senec  sa nachádza jelenia

aj diviačia zver.

 

Postup pri predlžovaní a vydávaní poľovného lístka pre občana SR:

Pre predĺženie alebo vydanie 5, resp. 10 ročného poľovného lístka (ďalej len PL),

ktoré sa zahajuje od 01.10. daného roka do 30.11. daného roka, je potrebné predložiť

Žiadosť o vydanie alebo predĺženie poľovného lístka“ spolu s 2 ks aktuálnej fotografie

v rozmere 3x3,5 cm, zároveň v zmysle smernice EU o GDPR aj "Súhlas dotknutej osoby

k "Žiadosti o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka", Oboznámenie so

spracúvaním osobných údajov OPK, Oboznámenie so spracúvaním osobných

údajov OkO SPZ, Súhlas člena Slovenského poľovníckeho zväzu so správou poistenia

a potvrdenie o vykonaní kontrolných strelieb. Poplatok za predĺženie PL na 5 rokov

je 20,- €, resp. 10 rokov je 40,- € a vydanie PL na 5 rokov je 40,- €, resp. na 10 rokov

je 80,- €. Zároveň sa pri predlžovaní alebo vydaní PL platí členský príspevok do SPZ

a poistenie na 5 rokov v sume 110,- € resp. na 10 rokov v sume 220,- €

Na základe toho Vám bude predĺžený alebo vydaný PL na ďalších 5, resp. 10 rokov.

 

Povinné kontrolné streľby - pozvánka

V zmysle Zákona NR SR č.: 274/2009 Z. z. o poľovníctve a „Smernice o organizovaní

a vykonávaní kontrolných strelieb členmi SPK“ Vás pozývam na povinné kontrolné streľby,

ktoré sa uskutočnia dňa: 05.10.2019

(strelnica sa nachádza pri štrkovom jazere „Štrkovisko Ivanka pri Dunaji“,

cesta zozadu Wigvam Pub) v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod.

Potvrdenie o vykonaní kontrolnej streľby je nevyhnutnou súčasťou žiadosti o predĺženie

poľovného lístka, bez tohto potvrdenia Vám nebude možné predĺžiť PL. Kontrolné

streľby riadi p. Zoltán Karátsony (0908791587) – predseda streleckej komisie

OPK Senec. Poplatok za vykonanie strelieb je 15,- €. V prípade neúčasti na kontrolných

streľbách sa v zmysle citovanej smernice platí pokuta.

Pre Vašu informáciu Vám oznamujem, že pre predĺženie poľovného lístka (ďalej len PL), ktoré

sa zahajuje od 01.10.2019 do 27.11.2019, je potrebné predložiť „Žiadosť o predĺženie alebo

vydanie poľovného lístka“ spolu s 2 ks aktuálnej fotografie v rozmere 3x3,5 cm, potvrdenie

o vykonaní kontrolných strelieb a v zmysle zákona a smernice GDPR „Súhlas dotknutej

osoby k Žiadosti o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka“, „Oboznámenie so

spracúvaním osobných údajov OPK“, „Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

OkO SPZ“, „Súhlas člena Slovenského poľovníckeho zväzu so správou poistenia“.

Citované potrebné tlačivá nájdete na našej webovej stránke www.opksenec.sk.

Poplatok za predĺženie PL na 5/10 rokov je 20,-/40,- €. Zároveň sa pri

predlžovaní PL platí členský príspevok do SPZ a poistenie na 5/10 rokov v sume 110,-/220,- €. Na základe toho Vám bude predĺžený PL na ďalších 5/10 rokov.

S pozdravom poľovníctvu zdar !

 

 

OZNÁMENIE:

Predstavenstvo OPK Senec z dôvodu voľby delegátov na výročnú konferenciu OPK Senec pozýva nezaradených členov OkO SPZ a OPK Senec v poľovných združeniach a spoločnostiach na deň 06.09.2019 o 18:00 hod. týchto nezaradených členov za OkO SPZ a OPK Senec do kancelárie OPK Senec, Lichnerova 33, Senec

 

 

Pozvánka na výročnú  konferenciu OPK Senec!

Na základe § 18 ods. 6 Stanov SPK zvolávam zasadnutie výročnej konferencie Obvodnej poľovníckej komory Senec (ďalej len OPK), na deň:

 

13.09.2019 o 17:00 hod.

Program konferencie:

 1. Otvorenie a voľba pracovného predsedníctva
 2. Schválenie programu rokovania, schválenie volebného a rokovacieho poriadku
 3. Voľba zapisovateľa, overovateľov, návrhovej, volebnej a mandátovej komisie
 4. Správa mandátovej komisie
 5. Diskusia
 6. Voľba orgánov OPK
 7. Voľba delegátov na II. Výročný snem SPK
 8. Správa volebnej komisie
 9. Správa návrhovej komisie
 10. Uznesenie obvodnej konferencie OPK
 11. Záver

 

Konferencia sa bude konať v kancelárii OPK Senec, Lichnerova 33, Senec

 

 

 

 

 

 

Stránku číta

Reklama

Featured Links:
Naše poľovníctvo
Časopis pre poľovníkov, ochrancov a milovníkov prírody.
Ďalekohľad SIGHTMARK Solitude 10x42LRF s laserovým diaľkomerom
Vynikajúci pomocník pre Vaše poľovačky a pozorovania prírody!
Kolimátor SIGHTMARK FIREFIELD Impact Mini Reflex Sight
Vynikajúci kolimátor pre streľby na krátke vzdialenosti.
Vnadidlá na zver
Vnadenie zveri je moderná súčasť poľovníctva. Používajte kvalitné a spoľahlivé vnadidlá !!!