Vitajte
Obvodná poľovnícka komora

Obvodná poľovnícka komora Senec (OPK Senec):

OPK Senec zastrešuje cca. 920 členov  s trvalým pobytom v okrese Senec, ako aj

21 poľovníckych združení, respektíve poľovníckych spoločností hospodáriacich v

poľovných revíroch v územnom obvode okresu Senec. Bola založená ustanovujúcou

konferenciou dňa 20.03.2010. OPK Senec dňom 01.06.2010 prevzala evidenciu

poľovných lístkov poľovníkov s trvalým pobytom na území okresu Senec a zahájila

ich vydávanie v zmysle ustanovení zákona 274/2009 Z. z. o poľovníctve. Poľovnícke

združenia a poľovnícke spoločnosti okresu Senec hospodária prevažne na rovinatej

časti Podunajskej nížiny, kde prevláda srnčia zver, zajace a bažanty. Na územiach

v okolí Dunaja a na  mnohých prírodných alebo štrkových jazerách je častá kačica

a hus divá. V oblasti Lužných lesov a lesov okolo mesta Senec  sa nachádza jelenia

aj diviačia zver.

 

Postup pri predlžovaní a vydávaní poľovného lístka pre občana SR:

Pre predĺženie alebo vydanie 5, resp. 10 ročného poľovného lístka (ďalej len PL),

ktoré sa zahajuje od 01.10. daného roka do 30.11. daného roka, je potrebné predložiť

„Žiadosť o predĺženie alebo vydanie poľovného lístka“ spolu s 2 ks aktuálnej fotografie

v rozmere 3x3,5 cm, "Súhlas dotknutej osoby", "Súhlas člena SPZ so správou poistenia"

a potvrdenie o vykonaní kontrolných strelieb. Poplatok za predĺženie PL na 5 rokov

je 20,- €, resp. 10 rokov je 40,- € a vydanie PL na 5 rokov je 40,- €, resp. na 10 rokov

je 80,- €. Zároveň sa pri predlžovaní alebo vydaní PL platí členský príspevok do SPZ

a poistenie na 5 rokov v sume 110,- € resp. na 10 rokov v sume 220,- € Na základe

toho Vám bude predĺžený alebo vydaný PL na ďalších 5, resp. 10 rokov.

 

Zahájenie poľovníckeho kurzu!

Oznamujeme záujemcom o získanie poľovníckeho lístka, že naša OPK Senec zahajuje
koncom mesiaca september 2017 poľovnícky kurz. Do tohoto termínu je možné ešte podať prihlášky
na poľovnícky kurz.

 

 

 

 

Stránku číta

Máme online 1 hosťa 

Reklama

Featured Links:
Naše poľovníctvo
Časopis pre poľovníkov, ochrancov a milovníkov prírody.
Pozorovací binokulárny ďalekohľad VIXEN NEW FORESTA 8x56 DCF
Vynikajúci pomocník pre večerné poľovačky a pozorovania prírody!
Puškohľad VIXEN 2,5 - 10 x 56
Vynikajúci variabilný puškohľad so svietiacim bodom a prefektnou svetelnosťou.
Vnadidlá na zver
Vnadenie zveri je moderná súčasť poľovníctva. Používajte kvalitné a spoľahlivé vnadidlá !!!