Vitajte
Obvodná poľovnícka komora

Obvodná poľovnícka komora Senec (OPK Senec):

OPK Senec zastrešuje cca. 920 členov  s trvalým pobytom v okrese Senec, ako aj

21 poľovníckych združení, respektíve poľovníckych spoločností hospodáriacich v

poľovných revíroch v územnom obvode okresu Senec. Bola založená ustanovujúcou

konferenciou dňa 20.03.2010. OPK Senec dňom 01.06.2010 prevzala evidenciu

poľovných lístkov poľovníkov s trvalým pobytom na území okresu Senec a zahájila

ich vydávanie v zmysle ustanovení zákona 274/2009 Z. z. o poľovníctve. Poľovnícke

združenia a poľovnícke spoločnosti okresu Senec hospodária prevažne na rovinatej

časti Podunajskej nížiny, kde prevláda srnčia zver, zajace a bažanty. Na územiach

v okolí Dunaja a na  mnohých prírodných alebo štrkových jazerách je častá kačica

a hus divá. V oblasti Lužných lesov a lesov okolo mesta Senec  sa nachádza jelenia

aj diviačia zver.

 

Postup pri predlžovaní a vydávaní poľovného lístka pre občana SR:

Pre predĺženie alebo vydanie 5, resp. 10 ročného poľovného lístka (ďalej len PL),

ktoré sa zahajuje od 01.10. daného roka do 30.11. daného roka, je potrebné predložiť

Žiadosť o vydanie alebo predĺženie poľovného lístka“ spolu s 2 ks aktuálnej fotografie

v rozmere 3x3,5 cm, "Súhlas dotknutej osoby", "Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov",

"Súhlas člena SPZ so správou poistenia" a potvrdenie o vykonaní kontrolných strelieb.

Poplatok za predĺženie PL na 5 rokov je 20,- €, resp. 10 rokov je 40,- €

a vydanie PL na 5 rokov je 40,- €, resp. na 10 rokov je 80,- €. Zároveň sa pri predlžovaní

alebo vydaní PL platí členský príspevok do SPZ a poistenie na 5 rokov v sume 110,- €

resp. na 10 rokov v sume 220,- € Na základe toho Vám bude predĺžený alebo vydaný PL

na ďalších 5, resp. 10 rokov.

 

Zahájenie poľovníckeho kurzu!

Oznamujeme záujemcom o získanie poľovníckeho lístka, že naša OPK Senec zahajuje
koncom mesiaca február 2018 poľovnícky kurz. Prihlášky je možné podať už v súčasnosti.
Poplatok za kurz je v sume 300 EUR.

 

 

 

 

Stránku číta

Máme online 5 hostí 

Reklama

Featured Links:
Naše poľovníctvo
Časopis pre poľovníkov, ochrancov a milovníkov prírody.
Ďalekohľad SIGHTMARK Solitude 10x42LRF s laserovým diaľkomerom
Vynikajúci pomocník pre Vaše poľovačky a pozorovania prírody!
Kolimátor SIGHTMARK FIREFIELD Impact Mini Reflex Sight
Vynikajúci kolimátor pre streľby na krátke vzdialenosti.
Vnadidlá na zver
Vnadenie zveri je moderná súčasť poľovníctva. Používajte kvalitné a spoľahlivé vnadidlá !!!